Fotografie Polnix

POLPLAST-SK spol. s r.o.            
Nám. A. Hlinku 9, 953 01 Zlaté Moravce
Ľubomír Homola                           
ICO: 36545970    OR: 130697/N

POLPLAST-CZ spol. s r.o.             
Zdounky 11, 768 02 Česká republika
Libor Hrušák                                    
ICO: 26294958