Polnix infos

Polnix Sp. J.
Nowy Karolinów 1a
96-330 Puszcza Mariańska

Bank account

BZ WBK Bank Zachodni V o/ Warszawa

Nr konta:
PLN: 12 1090 1694 0000 0001 0074 8802
USD: 17 1090 1694 0000 0001 0074 9003
EUR: 37 1090 1694 0000 0001 0074 9031